Home » עבריוּת » בית המדרש “רשות רבים” – מחזור שביעי

בית המדרש “רשות רבים” – מחזור שביעי

[זהירות – ארס פואטיקה לפניכם]
אם אי-פעם תהיתם מה גרם לי להתחיל לכתוב את הבלוג הזה, התשובה היא…
בית המדרש “רשות רבים”!
לפני כשנתיים זכיתי להתקבל למחזור החמישי של ביהמ”ד המיוחד הזה, במסגרתו נפגשתי עם חבורה סופר-מיוחדת של א.נשים מרחבי הציונות הדתית. באחד המפגשים האלו, אחרי שנאמתי בפאתוס מסוים על משהו (כבר לא זוכר מה), זרק לי אחד החברים: “למה אתה לא כותב?” – הרמתי גבה או שתיים, אבל מייד אמרתי “אוקיי, ננסה!” –
וַיֵּצֵא הַבְּלוֹג הַזֶּה…

מחזור תשע”ו

ולמה הטרחתיכם בכל זה?
reshut_rabim_2015כי זה עתה נפתחה ההרשמה לקראת פתיחת המחזור השביעי – “כל השביעין חביבין” – שיחל אחרי חגי תשע”ו, ומטרת המארגנים היא להגיע לעוד נציגי יעד מגוונים, שכן יש סה”כ 10-15 משתתפים בכל מחזור – אשר על כן התבקשתי ע”י המארגנים להפיץ את הבשורה גם בבלוגי הצנוע, (הנקרא כידוע ע”י רבבות קוראים בארץ בפרט ובעולם בכלל :) והריני עושה זאת בחפץ לב ותוך הבטחה שמדובר בחווייה חד-פעמית: נער הייתי גם זקנתי ויצא לי להשתתף בכל מיני מפגשים כאלו ואחרים, אבל כאן מדובר במשהו ברמה שלא הכרתי + בהזדמנות יוצאת דופן לשמוע באופן אישי אנשים אחרים ודעות אחרות, להשתתף בשיחות\הרצאות מדמויות מעניינות בעולם הדתי, באווירה אינטימית ובגובה העיניים – ואפילו לצאת לסיורים מרתקים (כמו זה ביצהר, למשל).

מעין-אזהרה – המפגשים דורשים פתיחות רגשית, נכונות להתמודד עם דעות אחרות – וגם נכונות להיחשף אישית. אבל אם אפילו מאותגר-רגשית כמוני עמד בזה, אני מניח שזה בסדר :)

אז לפרטים ורישום גשו לכאן, ולרשימת הבוגרים של 4 המחזורים הראשונים (מכירים?) ראו כאן.
מי שרוצה חוויות נוספות מוזמן לאמלל אותי באימייל: avide שטרודל matrix.co.il.

disclaimer

אין באמור לעיל בפרט ובתכני הבלוג בכלל, משום הבעת הזדהות ו\או הערכה ו\או הסכמה (לרבות שבשתיקה ולכאורה) של מרכז הרצוג (להלן: "המרכז") ו\או בית המדרש רשות רבים (להלן: "בית המדרש") ו\או מי מטעמם, במעשה או במחדל, לתוכן כלשהו (לרבות כלשהי) מתכני הבלוג המפורשים ו\או המשתמעים (בייחוד בתחום הפלמנקו).
לא זו אף זו, יובהר ו\או יודגש כי האמור כאן (לרבות שם) לא יהווה בסיס לתביעה ו\או הליך משפטי (לרבות תובענה ייצוגית) כנגד ו\או בעד המרכז, שניהם ביחד ו\או כל אחד לחוד.
לא למותר לציין לכאורה כי אברם העברי (להלן: "הכותב") מבקש לציין כי הוא (לרבות באי כוחו) אינו ממומן מכספי הקרן החדשה בפרט ומעוכרי ישראל בכלל, ופעילותו מבוצעת בהתנדבות מלאה, מרצונו החופשי ובדעה צלולה (יחסית למצבו).
עם זאת ולמרות הנ"ל אין באמור כדי לגרוע מזכותו המשפטית ו\או החוקית ו\או הסטטוטורית לקבל מימון שכזה מגורמים אחרים, לו רק יימצאו כאלו והכל בהתאם להוראות כל דין (לרבות הוראה, תקנת שעה, חיקוק משנה ותקנון ועד הבית המקומי).

ענני נא!