Home » מקרא » רימוני המעיל – עם או בלי שש?

רימוני המעיל – עם או בלי שש?

מעיל הכהן הגדול והרימוניםפרשת ‘פקודי’ הינה אחת המאתגרות למי שאמור (כמוני, כמעט מדי שבת…) לומר בה דבר תורה, שכן היא, איך לומר, די חוזרת על החומר הקודם.

אלא שכך מקובלנו מרבותינו, שאין בית המדרש בלא חידוש –
והנה תוך כדי עיון ב- BHS צד את עיני לפתע משהו מעניין בפסוק הבא, הדן ברימוני מעילו של הכהן הגדול (שמות לט, כד):

וַיַּעֲשׂוּ עַל שׁוּלֵי הַמְּעִיל רִמּוֹנֵי תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי מָשְׁזָר

למה מכוונת המילה ‘מָשְׁזָר’?
לכאורה, לתכלת, הארגמן ותולעת השני שהוזכרו קודם. אבל עפ”י הקונקורדנציה (אבן-שושן), המילה ‘משזר’ מופיעה 21 פעמים במקרא (כולן בפרשיות המשכן) – וב- 20 פעמים מתוכן היא מופיעה כחלק מהביטוי “שש משזר”.

והנה מסתבר מה- BHS כי כמה כתבי-יד עבריים, החומש השומרוני, תרגום השבעים, הפשיטתא והוולגטה – כולם-כולם גרסו* כך:

וַיַּעֲשׂוּ עַל שׁוּלֵי הַמְּעִיל רִמּוֹנֵי תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר

עכשיו, פסוק זה עוסק במימוש הציווי שנאמר כבר בפרשת ‘תצווה’. ומה כתוב שם  (שמות כח, לג)?

וְעָשִׂיתָ עַל שׁוּלָיו רִמֹּנֵי תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי עַל שׁוּלָיו סָבִיב וּפַעֲמֹנֵי זָהָב בְּתוֹכָם סָבִיב

כלומר – גם בציווי לא נאמר ‘שש’. אבל החומש השומרוני ותרגום השבעים גורסים* שם:

וְעָשִׂיתָ עַל שׁוּלָיו רִמֹּנֵי תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר עַל שׁוּלָיו סָבִיב וּפַעֲמֹנֵי זָהָב בְּתוֹכָם סָבִיב

למרבית הפלא, אפילו ב’דעת מקרא’ – שמתעלם כמעט לחלוטין משינויי נוסח – מציע עמוס חכם כאפשרות שאכן הכוונה בפסוק (לא הנוסח, הכוונה…) היא שגם ברימונים היה שש משזר:

דעת מקרא - משזר - שמות לט, כד

קריאה  לשינוי\התחדשות ההלכה!

לכאורה תאמרו – מה לנו ולזה? חסרות צרות בעולם? רוסיה כובשת את קרים, סוריה וכו’…
אך מסתבר שיש לכך משמעות הלכתית, שכן במסכת זבחים (פב:) נפסק להלכה (כשייבנה המקדש…) שרימוני המעיל עשויים רק מתכלת, ארגמן ותולעת שני – ללא שש:

תנו רבנן: מעיל כולו של תכלת היה, שנאמר: “ויעש את מעיל האפוד כליל תכלת”. שוליו כיצד? מביא תכלת וארגמן ותולעת שני שזורין

וכן פסק הרמב”ם (משנה תורה, הלכות כלי המקדש והעובדין בו ט, ד):

ומביא תכלת וארגמן ותולעת שני כל מין משלשתן שזור שמונה לפי שנאמר בשוליו משזר

לאור הממצאים הנ”ל, אני חושב כי כל תנועה לשינוי\התחדשות ההלכה חייבת לחרות על דגלה את השינוי המהותי האמור, ולדרוש – אם חפצי חיים אנו – את השבת השֵׁשׁ אל רימוני המעיל!…


* הערה לגבי ‘גרסו\גורסים’ – כשמדובר בתרגומים (ולא בכתבי-יד עבריים או בחומש השומרוני), ‘גורסים’ משמעו כי כך מתורגם הפסוק. אין לנו יכולת לדעת מה היה הנוסח העברי שעמד בפני המתרגמים, ולכן תמיד ישנה אפשרות שמדובר בהוספה (מכוונת או מתוך שגרה) של המתרגם, שלא היתה בנוסח העברי ממנו תרגם.

תגובה אחת על “רימוני המעיל – עם או בלי שש?

  1. Pingback: נוסח המקרא – הערות נוסח לפי פרשות השבוע | ארץ העברים

ענני נא!